4 Quy định mới liên quan đến phạt nguội vi phạm giao thông

Nộp phạt tại nơi cư trú

Thông tư 15/2022 của Bộ Công an (có hiệu lực kể từ 21-5) sửa đổi bổ sung Thông tư 65/2020 đã cho phép khi xử lý vi phạm giao thông phát hiện bằng phương tiện kỹ thuật, cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm chuyển về cơ quan công an nơi cư trú của người vi phạm để xử lý.

Đóng phạt nguội tại công An

Cho phép nộp phạt giao thông online

Theo quy định tại khoản 4, Điều 4, Thông tư 15/2022 thì từ ngày 21-5 cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông có thể thực hiện việc nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính qua:

Tăng thời hạn xử lý phạt nguội

Theo khoản 1, Điều 4, Thông tư 15/2022 trường hợp không dừng được phương tiện giao thông vi phạm để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính thì thực hiện xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Như vậy, từ ngày 21-5-2022, thời hạn xử lý phạt nguội tăng lên 10 ngày thay vì 5 ngày như quy định trước đây tại Thông tư 65/2020.

Tuyến đường gắn camera phạt nguội
Một tuyến đường lắp camera phạt nguội

Tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 19, Thông tư 65/2020 nếu quá thời hạn 15 ngày làm việc mà người vi phạm không đến cơ quan công an nơi xảy ra vi phạm để giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử lý sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm.

Tuy nhiên, từ ngày 21-5 thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô sẽ tăng lên 20 ngày theo Thông tư 15/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *